VČELÍ LOUKA

     RNDr. Václav Švamberk ve své knize Prostředí a včely uvádí, že včely nepotřebují mnoho – stačí jim 5 P:

Prostor

Pylová pastva a dostatek glycidových zásob jako potrava

Plodování schopná matka

Přeléčení

Pokoj od zbytečných nepromyšlených zásahů

     Potom budou včely jako součást ekosystémů naší krajiny sloužit přírodě, jíž jsou a zůstanou součástí. Právě tato služba je nám navýsost užitečná.

VČELAŘŮV ROK
podletí – vřes
podzim – břečťan
zima – konec vegetačního období - opad listů dřevin a první mrazy
předvegetační fáze - od zimního slunovratu do rozkvětu lísky
předjaří – líska a olše
jaro – třešeň
časné léto – akát
plné léto – lípa

     Včelaříci pečují o svou VČELÍ LOUKU pod vedením Dobrušky Hanouskové od roku 2005 ve spolupráci s Městským úřadem Rousínov.

Prvním společným krokem k jejímu vytvoření byl úklid divoké skládky na vybraném prostoru, což se podařilo jen částečně. Vyhozené nepotřebnosti tu sice zabírají menší prostor než dříve, ale zatím jsme nedokázali vývozu odpadu sem zcela zamezit. Někteří místní obyvatelé si neuvědomují, že tady dochází k rozkládání biologického odpadu, čímž vzniká také metan, který zvyšuje skleníkový efekt. 

Další úkol spočíval v odstranění přestárlých stromů, které při silném větru ohrožovaly naši bezpečnost. Tato úprava se uskutečnila v dobré spolupráci s Povodím Moravy.

Za třetí následovala výsadba nových stromů. Přestože jsme každý rok vysadili na toto území 4 stromky, v současné době roste jen jeden z nich.

Čtvrtým bodem bylo zbudování chodníku, aby obyvatelé pohybující se zde zbytečně nezašlapávali rostliny. Chodník si zkusily vytvořit samy děti za pomoci obětavých sousedů – pana Jana Kuvíčka a pana Alexeje Hluchaně.  

V pátém kroku došlo ke srovnání celé plochy hráběmi tak, aby bylo možné sečení kosou.

Poté jsme zahájili výsev a výsadbu včelařsky významných rostlin.

      O včelí louku, která tak byla společným úsilím dobře založena, se včelaříci starají a společně s rodiči je pravidelně sečena kosami. Seno se zužitkuje na krmení hospodářských zvířat. Pokud není o trávu zájem, odvezou ji městské služby.

Poslední sečení včelí louky se konalo na podzim 2022.

Tuto činnost již nebudu moci vykonávat. Hledám svého nástupce. Bez pravidelné údržby toho to místa by se z něj opět mohlo stát smetiště, tak jak tomu bylo do roku 2005. Zájemci zavolejte mi na Telefonní číslo +420 607 174 564 Dobruška Hanousková

 

Včelaříci při různých činnostech na včelí louce – 10. 11. 2018

 

     Děti mají možnost si na včelí louce vyzkoušet výsev semen, sázení rostlin, sečení kosou, sečení srpem, hrabání trávy, shrabování sena apod. V neposlední řadě při tom mohou neustále pozorovat svět živočichů v trávě. Poblíž louky se nachází potok Rakovec, a tak seznamujeme včelaříky mimo jiné i s bezpečným pohybem v blízkosti vodního toku, a to i v době případného silného průtoku vody.

 

 

     Na louku chceme v nejbližší vhodné době vysadit proskurník lékařský, yzop lékařský a tymián obecný.

Tyto bylinky jsme si zvolili pro jejich účinky:

Proskurník lékařský (Althaea officinals L.) neboli ibišek patří do čeledi slézovitých rostlin (Malvaceae). Všechny části proskurníku lékařského obsahují účinné slizové látky. Sbíráme především jeho listy (Folium althaeae) a kořen (Radix althaeae). Kořen obsahuje až 35 % účinných látek z celé rostliny. Sliz z proskurníka usnadňuje odkašlávání, mírní dráždění sliznice a překrývá chuť nepříjemných léčiv. Používá se při zánětech sliznice dýchacích orgánů, při onemocnění močových cest a při katarech zažívacího ústrojí. Pro zevní použití se používá na kloktání při zánětech dutiny ústní. 

Yzop lékařský (Hyssopus officialis L.) patří do čeledi hluchavkovité (Lamiaceae). Pro získání účinných látek se sbíra yzopová nať (Herba hyssopi). Sušená bylinka obsahuje silici ( 0,3- 0,9 %) s hlavní složkou pinoketonem a pinenem, dále flavonové glykosidy a třísloviny. Používá se podobně jako šalvěj, např. při nadměrném pocení. Vnitřně se používá při chronickém zánětu průdušek, kašli, ale také při nadýmání, střevní kataru a k povzbuzení chuti k jídlu. Používá se též jako kloktadlo při zánětu hrtanu a mandlí.

Tymián obecný (Thymus vulgaris L.), známý jako tymián či mateřídouška, patří do čeledi hluchavkovité (Lamiaceae). Z tymiánu se sbírá tymiánová nať (Herba thymi). Sušená bylinka obsahuje až 2,6% silice, jejiž hlavní složkou je thymol. Obsahuje i třísloviny a flavony. Mírní kašel, uvolňuje hleny, působí dezinfekčně a jako dezodorans ústní dutiny. Dobře působí při poruchách trávení, nadýmání a průjmech. Účinkuje i proti střevním parazitům. Jako kloktadlo slouží k dezinfekci ústní dutiny a hrtanu, zevně se používá k dezinfekčním koupelím.

     Ke studiu včelařsky významných rostlin využíváme tyto knihy: 
Ing. Štěpán Neubauer, CSc., Karel Klimeš, Ing. Ludmila Černá: Léčivé rostliny I – Pěstování léčivých rostlin na malých plochách (Praha: SVÉPOMOC 1984)
RNDr. Václav Švamberk: Včelí pastva – rostliny známé i neznámé (Praha: MÁJA 2014)

 

   Úspěch! Trvalo to dlouho ale podařilo se...

Po dlouhých 16 letech usilovného snažení, se včelí louka poprvé sekla bez zásahu sekaček. Seklo se pouze za pomocí kos a srpů. 1x za rok, tomu se říká splněné přání! Tímto děkujeme všem zúčastněným, že přiložili ruce k dílu!

 

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign