Ekologie a výuka o životním prostředí hravě
Doposud jsem nečetla žádnou studii o tom, že by včela v přírodě něčemu škodila. Včelu medonosnou řadíme do živočišné říše do třídy hmyzu. Mezi hmyzem, kterého u nás máme okolo 3000 druhů, vyniká svojí pílí a podle mého názoru vyniká i svou schopností spolupráce. Obdivuji včelí společenství v tom, že nikdo nikomu nenařizuje jeho činnost, a přitom se každý jedinec aktivně podílí na chodu celého včelstva. Celé včelstvo je pak součástí ekosystému. Ráda uvádím, že včela medonosná je sociální hmyz.

Seznamovat se s životem včel můžete pomocí různých činností. Malováním, sledováním videa, návštěvou u včelaře, medovou snídaní, navštěvováním včelařského kroužku, sledováním webových stránek např. Mája bee, Včelí stráž, můžete se stát členem Klubu včelařů a včelaříků. Možností, jak poznat blíže včelu medonosnou je mnoho. Můžete si také na téma včely zahrát hru. 

Hry zaměřené na poznávání života včel

HLEDEJ, PÁTRAČKO (KIMOVA HRA) 7 minut
Cíl: Procvičit si včelařské názvosloví
Příprava: Schovat v prostoru před příchodem dětí předměty (např. včelařské pomůcky, obrázky rostlin, škůdce včel, barvy na značení matek, knihy)
Motivace: Dnes půjdu za včeličkami, potřebuji si připravit včelařské pomůcky. (obrázky rostlin, obrázky škůdců včel, barvy na značení matek, knihu)
Pravidla: Děti sedí v kruhu a zemi a nemluví mezi sebou (včely nemluví). Pan včelař vybere včelku Pátračku. Pátračka má za úkol do 1 minuty najít jeden předmět a mlčky se posadit. Pokud v daném čase neuspěje, posadí se zpět do kruhu (chomáče) a čeká na další příležitost. Děti se střídají tak dlouho, aby každé mělo 1 předmět. Nikdo nevítězí ani neprohrává. Každý včelařík má v ruce jeden předmět, se kterým můžeme pracovat po zbytek schůzky (učí se názvosloví, využití, pozorování..... 

HRA NA TAJEMSTVÍ (KIMOVA HRA) 10 minut
Cíl: naučit se správné názvy včelařských pomůcek
Příprava: Připravte si 4 včelařské pomůcky, podle včelařského výkladového slovníku RNDr. Václava Švamberka, překontrolujte správný název. Připravte pomůcky na lavici a přikryjte je šátkem.
Motivace: Včelaříky lze zaujmout větou: ,,Děti, umíte udržet tajemství?''.
Pravidla: Zklidněte děti, pak na 10 sekund odkryjte předměty, které si děti mají zapamatovat. Znovu je přikryjte. Děti nesmí nikomu prozradit, co viděly. Každé dítě pak zvlášť napíše na lísteček, co vidělo. Dbejte na správné názvosloví.

HLEDÁNÍ POTRAVY (KIMOVA HRA) 10 minut
Cíl: Učit se pozorně dívat na věci kolem sebe a připomenout si názvy rostlin podle fenologického kalendáře.
Příprava: V klubovně schovejte obrázky pěti rostlin. Připravte pro každé dítě 5 lístečků a tužku na psaní.
Motivace: Povídání o rostlinách, které právě kvetou a jaký z nich mají včely užitek
Pravidla: Rozmístěte rostliny po klubovně tak, aby byly celkem dobře na očích. Děti mají za úkol je očima vypátrat, aniž by někomu o nich řekly. Ve vhodnou dobu je vedoucí odstraní a děti napíší názvy rostlin na lístky před sebou.
Potom obrázky rostlin postupně položte na stůl a děti k nim přiřadí svůj lístek. Nehodnoťte, které dítě ještě názvy nezná. Pochvalte je například za aktivitu, mlčení při psaní, pěkné chování, nevykřikování... Sami podle lístků poznáte, které rostliny již poznají bezpečně a které je potřeba ještě připomínat při vycházce do přírody.

OTEVŘENÉ BADATELSTVÍ (KIMOVA HRA)
Cíl: naučit včelaříky pozorovat plástev
Příprava: jeden fotorámek
Motivace: Včelaříci mohou pozorovat život na plástvi, aniž by je včely pobodaly.
Pravidla: Ukázat fotorámek a zeptat se dítěte, co vidělo na obrázku.

DOBÝVÁNÍ ÚLU (POHYBOVÁ HRA) 10 minut
Cíl: Vzájemná spolupráce
Příprava: Žíněnka, papírové koule
Motivace: Zlodějky napadly úl, strážkyně brání své zásoby
Pravidla: Děti se rozdělí na dvě přibližně stejně silné skupiny. Jedna skupina se postaví na žíněnku a rozmístí papírové koule tak, aby je mohla bránit. Druhá skupina se pokouší papírových koulí zmocnit. Hraje se 3x po třech minutách. 

Náměty na aktivity s dětma v době společně strávených chvilek

POZOROVÁNÍ ČESNA 15 minut
Příprava: Vhodné počasí; vhodné oblečení dětí; promyslet místo, odkud budou děti pozorovat; promyslet místo, kam poodejdou od úlu.
Motivace: Dokážete, děti, 5 minut pozorovat, co se děje na česně? 
Hlavní činnost: Děti tiše sedí v bezpečné vzdálenosti a pozorují pohyb včel na česně
Závěr: Sedneme si s dětma poblíž a velmi krátce děti povídají, co viděly. (3 minuty) Vedoucí včelař do hovoru může nabídnout některé z těchto odborných informací: pylový rousek, létavka, česno, včela si nevytváří v úle zásoby vody, počasí, dolet, délka doletu do 500 metrů je efektivní, 2 páry křídel, 3 páry nohou, orientace včel v krajině, péče o stanoviště, postavení úlu na správné stanoviště, světové strany, kvetoucí rostliny okolo úlu....stačí při jednom pozorování jedna informace, víc si děti nezapamatují.

POZOROVÁNÍ HMYZU 15 minut
Příprava: Vhodné počasí, výběr rostliny nebo porostu se stejnou kvetoucí rostlinou, pozorování hmyzu a založení aktuálních obrázků v knize, literatura o hmyzu, 
Motivace: Dokážete, děti, 5 minut pozorovat, kdo přiletí na květinu?
Hlavní činnost: Děti tiše sedí a pozorují pohyb hmyzu na určené rostlině.
Závěr: Zůstaneme na místě a děti popisují, co vidí. (3 minuty) Vedoucí včelař se zeptá, zda děti znají některý hmyz jménem a může nabídnout některou z informací: včely samotářky, drvodělka fialová, mandelinka bramborová, mol, chroust, mšice, motýl, hmyz je třída šestinohých živočichů, hmyz má tělo rozdělené do tří článků, hmyz umí létat, včela je hmyz, vědecký název pro hmyz je insecta, hmyz je na začátku potravinového řetězce, zajišťuje potravu pro řadu ptáků...stačí při jednom pozorování se zaměřit  na jednu informaci, víc si děti nezapamatují.

SRDÍČKOVÉ MALOVÁNÍ 60 minut
Ornamenty naleznete v záložce Perníčky – srdíčka. Není třeba malovat vždy na perníčky. Děti mohou malovat například na srdíčka z papíru a ornamenty se tím naučit. (vhodné v době MDŽ nebo Svátku matek)

VÝROBA SVÍČEK 60 minut
Informace:
VČELÍ PRODUKTY
med – medné volátko, zadeček
vosk – voskotvorné žlázy, zadeček
pyl – pylový košíček, 3. pár nohou
jed – jedový váček, žihadlo, zadeček
mateří kašička – hltanové žlázy, hlava
propolis – kusadla, hlava

Soutěže

DRÁTKOVÁNÍ (protahování provázku malou dírkou – vybavení si zajistíte podle svých možností)

PŘENÁŠENÍ MEDU (pravidla si zajistíte podle vašich možností)

ZATLOUKÁNÍ HŘEBÍČKU :)

TRÉNINK PAMĚTI – zapamatuj si básničku
Básnička o včelách

Včely bzučí na zahrádce,
opylují každý květ.
Pořád mají plno práce,
úly budou samý med.

Přesvědčily včely včelu,
ať zaletí do Bruselu,
kde v pohodě přežije
schůzku včelí unie. 

Když se schůzky zúčastnila,
jako vítěz dopadla,
pro včely tam uhájila
právo dávat žihadla.

Pak řekla, že potěší
včely v Čechách depeší.
Z té se od ní dozvěděly,
že z nich budou eurovčely.

(hledáme autora)

 

Lidová moudra:

Alkohol je zhoubný jed, máš-li svátek, dej si med.

Medvědi to dobře vědí, kdo med pije, ten si medí.

Džbánku, džbánečku z březového háječku,

medovinu do tě vlijem, s chutí se z tebe napijem.

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign