Prohlášení o ochraně osobních údajů – Klub včelařů a včelaříků

Milí návštěvníci našich stránek,

v tomto dokumentu se dozvíte základní informace o nakládání s osobními údaji u nás v klubu. Dozvíte se například, čí osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem s nimi zacházíme, co se s nimi děje, kdo (a z jakého důvodu) k nim může mít přístup, nebo co nás opravňuje pro shromažďování údajů.

Zpracování osobních údajů se řídí především evropským nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR nařízení). Věnujte prosím chvilku pro přečtení informací o ochraně Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Dobruška Hanousková, fyzická osoba podnikající pod IČ: 41614160, se sídlem Čechyně 155, 683 01 Rousínov, www.vcelarstvi.dobrunka.cz (dále jen jako „Správce“ nebo také „Klub včelařů a včelaříků“).

U nás v klubu zpracováváme osobní údaje výhradně našich členů a osob, které vstupují do klubu a souhlasí s jeho stanovami.

Osobní údaje v takovém případě zpracováváme za účelem registrace a komunikace členů, případně za účelem  kontroly našich nároků nebo povinností z členství plynoucích. Osobní údaje jsou v takovém případě zpracovávány na základě právního titulu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to proto, že zpracování údajů je nezbytné pro splnění stanov klubu.

Osobní údaje zpracováváme po celou dobu členství a po jeho skončení ještě 5 let, a to z důvodu doložení těchto údajů k případné účetní nebo daňové kontrole.

K údajům o členech nebo obchodních partnerech může mít kromě nás, v omezeném rozsahu také přístup osoby, které nám pomáhají při poskytování služeb. Tak je tomu v případě EKOPOR Bílková s.r.o., IČO: 04429656; DIČ: CZ04429656, se sídlem Trávnická 436, 685 01 Bučovice, která pro nás zajišťuje účetní služby a z titulu poskytování účetních služeb může mít k takovým údajům v nezbytném rozsahu přístup.

Vedle toho mohou mít k osobním údajům přístup i další příjemci, a to z řad orgánů veřejné moci. K tomu dochází jen tehdy, pokud vykonávají kontrolní nebo dozorovou činnost na základě právního předpisu.

 

Každý subjekt osobních údajů má následující práva: 

  • požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o Tobě zpracováváme,
  • požadovat přístup ke svým osobním údajům,
  • požadovat opravu (aktualizaci) údajů, nebo jejich výmaz,
  • případně požadovat omezení zpracování údajů,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • požadovat přenesení osobních údajů,
  • se stížností se obrátit na dozorový orgán (uoou.cz).

 

V případě uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese dobrunka@dobrunka.cz anebo na výše uvedené adrese sídla.

Mgr. Dobruška Hanousková

V Čechyni, dne 22.2.2022

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign